Search
1 
Viure per viure
Joan Fuster Ortells
Aquests articles publicats originalment a El País entre el 1979 i el 1986 ens retornen el Fuster més assagístic. El context és el d'una transició que havia defraudat moltes expectatives, i Fuster no...
[ eBook ]

From 4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager