Documenta Balear
Libro ebook Els senyors de Palma, Antònia Sabater i Vallespir
Subtítulo : Història oral
Editorial: Documenta Balear
Colección: Arbre de mar
Categorías: Fonética, fonología
Idioma: Catalán
Precio en Papel
: 26 (26)
ISBN: 9788415432340
Pags: 0
Envío garantizado a cualquier país del mundo en un plazo máximo de 48/72 horas.
FAVORITO Desmarcar
RESEÑA
AUTOR
ÍNDICE
COMENTARIOS
Converses amb la noblesa tradicional mallorquina sobre la seva manera de viure i de pensar. Els orígens, l educació, la gastronomia i la seva parla.

PRÒLEG JOAN VENY.............................................................................................................. 9

INTRODUCCIÓ................................................................................................................... 13

Història oral............................................................................................................................ 13

Característiques generals.......................................................................................................... 14

Factors de conservació ............................................................................................................. 16

Decadència.............................................................................................................................. 18

Metodologia............................................................................................................................ 19

Concepte de senyor i d altres termes ....................................................................................... 21

CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA........................................................................... 23

ELS PERSONATGES ENTREVISTATS............................................................................ 35

CARACTERITZACIÓ DEL PARLAR DELS NOBLES A MALLORCA..................... 41

Aspectes generals ..................................................................................................................... 41

Aspectes formals ...................................................................................................................... 42

Fonètica ............................................................................................................................. 42

Tancament de la o àtona en u ...................................................................................... 42

Fonètica dels llinatges dels nobles................................................................................ 44

Morfosintaxi. L ús d arcaismes ........................................................................................... 46

Les fórmules de tractament.......................................................................................... 47

Els noms propis ........................................................................................................... 75

El recompte del temps ................................................................................................. 75

EL LÈXIC EN LA PARLA DELS SENYORS ................................................................... 77

Criteris de selecció de mots ..................................................................................................... 78

La casa .................................................................................................................................... 79

Les parts de la casa ............................................................................................................ 83

El mobiliari i els ormejos de la casa................................................................................. 100

El servici ............................................................................................................................... 114

El servici de la casa .......................................................................................................... 114

El servici dels infants ....................................................................................................... 124

El servici extern ............................................................................................................... 129

La locomoció ......................................................................................................................... 131

Els carruatges................................................................................................................... 132

Els animals de transport .................................................................................................. 139

Els moderns vehicles de locomoció ................................................................................. 142

La gastronomia ...................................................................................................................... 145

El quemullar .................................................................................................................... 148

Els plats dolços ................................................................................................................ 156

Els plats salats .................................................................................................................. 162

Les conserves ................................................................................................................... 169

Els vins............................................................................................................................ 172

Les joies i la indumentària..................................................................................................... 174

Les joies ........................................................................................................................... 174

La indumentària .............................................................................................................. 179

Les pràctiques magicoreligioses ............................................................................................. 184

Els eufemismes, els substitutius i les paraules tabú................................................................ 188

ELS SENYORS, ELS ALTRES SUBDIALECTES DEL CATALÀ

I LES ALTRES LLENGÜES.............................................................................................. 199

El català estàndard vs mallorquí ............................................................................................ 199

El gonellisme ......................................................................................................................... 202

Els sociolectes de Palma ........................................................................................................ 204

La parla dels nobles ......................................................................................................... 204

El calatraví i el catalinero ................................................................................................. 206

El parlar mosson................................................................................................................ 207

El parlar xueta.................................................................................................................. 209

El parlar dels pagesos de Mallorca ........................................................................................ 210

El castellà o foraster................................................................................................................ 212

El francès, l anglès, l italià i l alemany .................................................................................... 215

EPÍLEG............................................................................................................................... 217

GLOSSARI DE TERMES.................................................................................................. 219

BIBLIOGRAFIA, FONTS DOCUMENTALS I FONTS ORALS................................. 231

Bibliografia ............................................................................................................................ 231

Fonts ..................................................................................................................................... 241

Fonts escrites.................................................................................................................... 241

Fonts orals transcrites ...................................................................................................... 241

Fonts orals no transcrites ................................................................................................. 241

APÈNDIX: Qüestionari........................................................................................................ 243

Comentarios sobre el libro
Tu valoración:
Puntuación:
Comentario:
Para participar necesitas estar registrado desde aquí
Privacity | Condiciones de uso web | CONTACTO
2000-2021© Powered by Global Content Manager