Advanced search
Dialect, slang & jargon
1 
Els parlars valencians
Vicent Beltran Calvo, Carles Segura-Llopes
A partir dels estudis consolidats i d un meritori treball de camp amb enquestes dialectològiques a informants de més de 250 localitats de la geografia valenciana, Els parlars valencians descriu la...
[ eBook ]

From 9.6
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager